Sari la conținut

Proiect

Rezumat

În ultimii ani, managementul emoțional adecvat a devenit un element esențial în limbajul educațional, reflectând aplicarea Inteligenței Emoționale în domeniul educației. Termenul „Educație emoțională” a fost, de fapt, creat și a câștigat recunoaștere. Acest concept, nou și fundamental în pedagogie, se concentrează pe elevi, completând conținuturile intelectuale și fiind aplicabil atât ca disciplină independentă, cât și transversală.

Emoțiile au un impact semnificativ asupra proceselor cognitive, inclusiv percepția, atenția, învățarea, memoria, raționamentul și rezolvarea problemelor. Emoția influențează puternic atenția, modulând selectivitatea acesteia, precum și motivarea comportamentului. Controlul atențional și executiv este crucial pentru procesele de învățare, concentrând resursele limitate de atenție pe informații relevante. Emoțiile facilitează, de asemenea, codificarea și recuperarea eficientă a informațiilor.

Deși există multe studii despre emoții în contextul educației, pregătirea adulților în acest domeniu este mai puțin discutată. Astăzi, profesorii sunt instruiți în abilități emoționale și Inteligența Emoțională este inclusă în majoritatea programelor educaționale, dar aspectele sale nu sunt suficient abordate în formarea adulților. Formatorii și facilitatorii ar trebui să fie, de asemenea, instruiți în aceste competențe, esențiale în educația adulților. Inteligența Emoțională devine un subiect de interes în formarea adulților, având în vedere particularitățile andragogiei și nevoile specifice ale cursanților adulți, care diferă de cele ale copiilor. Prin urmare, proiectul SESKAT este necesar, deoarece există multe lucrări despre Inteligența Emoțională în pedagogie, dar puține despre aplicarea ei în învățarea continuă de-a lungul vieții.

SESKAT își propune să aibă un impact pozitiv asupra conștientizării și percepției competențelor sociale și emoționale în formarea adulților, îmbunătățind abilitățile formatorilor și calitatea instruirii, precum și impactul asupra beneficiarilor finali. În plus, înțelegerea și aplicarea Inteligenței Emoționale crește succesul personal al facilitatorilor, deoarece îi dotează cu competențe esențiale în actualul context profesional. Auto-cunoașterea emoțională poate dezvălui multe despre stilul de facilitare și interacțiunea cu clienții, gestionarea stresului, adaptarea la schimbări, exprimarea emoțiilor și relaționarea cu ceilalți. Dezvoltând propriul set de abilități de Inteligență Emoțională, facilitatorii pot ajuta clienții să devină mai eficienți profesional. Aceasta este misiunea proiectului SESKAT: să ofere un sistem de analiză și instruire în Inteligența Emoțională pentru formarea noii generații de facilitatori.

 

Grupuri țintă

Traineri de adulţi

Ei sunt principalul nostru grup țintă, dorim să le dezvoltăm un echilibru emoțional care le întărește competențele personale și le îmbunătățește capacitatea de a transfera cunoștințe și concepte dintr-o perspectivă interpersonală.

Elevii​

Ei vor învăța să-și identifice și să-și gestioneze emoțiile în timpul procesului de formare, deoarece s-a dovedit științific că reglarea emoțională este strâns legată de succesul proceselor cognitive de învățare și interiorizare a conceptelor.