Przejdź do treści

Home – Polski

SESKAT – Umiejętności Społeczno-Emocjonalne dla Trenerów Dorosłych

Projekt ma na celu poprawę edukacji poprzez zapewnienie facylitatorom zestawu dodatkowych umiejętności i narzędzi umożliwiających im działanie dzięki wzmocnieniu ich inteligencji emocjonalnej.

Project ID: 2021-1-DE02-KA220-ADU-968E52D2

Cele

  • Podnoszenie świadomości znaczenia inteligencji emocjonalnej w edukacji dorosłych.​
  • Podkreśl szczególne implikacje andragogiki.​
  • Zidentyfikuj najważniejsze emocje związane z procesem formacyjnym
  • Wykryj ryzyko i możliwości związane z tymi emocjami w procesie szkoleniowym

Grupy docelowe

Trenerzy dla dorosłych

Są naszą główną grupą docelową, rozwijającą równowagę emocjonalną, która wzmacnia ich kompetencje osobiste i poprawia ich zdolność do przekazywania wiedzy i koncepcji z perspektywy interpersonalnej.

Dorośli uczniowie

Nauczą się identyfikować swoje emocje i zarządzać nimi w trakcie procesu szkoleniowego, ponieważ naukowo udowodniono, że regulacja emocji jest ściśle powiązana z sukcesem poznawczych procesów uczenia się i internalizacji pojęć.

Partnerzy projektu

Jest sześciu partnerów z sześciu krajów –

EBB | Berlin (Germany)​

INDEPCIE SCA | Córdoba (Spain)​

SIDES | Treviso (Italy)​

EUROSPEAK | Dublin (Ireland)​

INNOVATION EDUCATION LAB (IEL) | Bacau (Romania)​

FUNDACJA NOVA | Gdansk (Poland)​